Deň Európy v Senici

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica zorganizovalo 7. mája 2009 pri príležitosti Dňa Európy informačno – propagačné podujatie na Námestí oslobodenia v Senici. Aj keď sa spočiatku nad mestom prevaľovali mraky, nakoniec nám počasie prialo. A teda hlavný cieľ podujatia, ktorým bola propagácia blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, sa naplnil. Už od rána sa mohli občania zastaviť v modrobielom stánku EUROPE DIRECT Senica a dozvedieť užitočné informácie ako aj získať rôzne propagačné materiály a predmety. Informačný stánok bol zameraný na prezentáciu centra EUROPE DIRECT Senica zaoberajúceho sa európskou problematikou. Návštevníkom ponúkal publikácie a informačné letáky venované aktuálnym témam Únie a na priame konzultácie dostali záujemcovia pozvanie na Mestský úrad Senica, kde centrum sídli.

Množstvo zvedavcov prilákali poobede svojími vystúpeniami mažoretky SPIRIT z Centra voľného času Stonožka, ktoré priamo na Námestí predviedli slávnostné defilé v kostýmoch vo farbách Euróspkej únie.

Počas tohto vydareného dňa sa mohli obyvatelia a návštevníci Senice dozvedieť nenásilne dôležité a prospešné informácie, popritom sa zabaviť a založiť tradíciu Dňa Európy v kalendári.