DiscoverEU

Máš 18 rokov a si občanom Európskej únie? Priprav sa na spoznávanie Európy! Sme hrdí na to, že súťaž DiscoverEU je súčasťou Európskeho roka železníc 2021.

DiscoverEU je iniciatívou Európskej únie, ktorá ti ponúka príležitosť cestovať po Európe a poznávať jej obyvateľov, históriu a kultúru. Cestovať budeš najmä vlakom (existujú výnimky, aby sa mohli zapojiť aj tí, čo žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach). Budeš môcť objavovať úchvatnú prírodu a rozmanitú krásu miest a obcí Európy. Každý rok sa konajú dve kolá súťaže, do ktorých sa môžeš prihlásiť. Úspešní uchádzači získajú cestovný poukaz.

Ak máš 18 rokov a si občanom Európskej únie, súťaž DiscoverEU ti ponúka príležitosť získať jedinečné cestovateľské zážitky, pri ktorých budeš môcť využívať slobodu pohybu v Európskej únii, objavovať rozmanitosť Európy, dozvedieť sa viac o európskom kultúrnom dedičstve a histórii a spoznávať ľudí z rôznych krajín nášho kontinentu. Vďaka DiscoverEU budeš môcť navyše rozvíjať životné zručnosti, ktoré ako mladý človek zúročíš v budúcnosti – nezávislosť, sebadôveru a otvorenosť voči iným kultúram.

Od prvého kola podávania prihlášok v júni 2018 bol cestovný poukaz pridelený už takmer 70 000 mladým ľuďom. Ďalšie kolo sa bude konať od utorka 12. októbra 2021 od 12.00 hod. (SELČ) do utorka 26. októbra 2021 do 12.00 hod (SELČ). V prvý deň súťaže sa na tejto stránke objaví tlačidlo „Prihlásiť sa“.

Aby si sa mohol prihlásiť, musíš spĺňať tieto podmienky:

  • byť narodený v období od 1. júla 2001 (vrátane) do 31. decembra 2003 (vrátane),
  • mať štátnu príslušnosť krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných poukazov jedným z členských štátov Európskej únie,
  • zadať správne čísla preukazu totožnosti alebo pasu v online prihláške.

Potom sa budeš musieť zúčastniť na kvíze (pokiaľ nie si prihlásený ako člen skupiny).

Ak budeš vybraný(-á), môžeš cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní v období od 1. marca 2022 do 28. februára 2023.

Ak máš zdravotné postihnutie alebo iné zdravotné problémy, ktoré by mohli cestu sťažiť, budeš mať k dispozícii pomoc a podporu, aby si sa mohol do DiscoverEU zapojiť. Viac podrobností nájdeš v našich najčastejších otázkach – pozri otázku C.13.

Viac informácií tu.