Juvenes Translatores

JUVENES TRANSLATORES
? Hľadáme najlepších mladých prekladateľov v EÚ ??
KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ? Stredoškolskí študenti narodení v roku 2006.
ℹ️ O ČO IDE?
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores v školách po celej EÚ už od roku 2007. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí v štúdiu cudzích jazykov, poskytnúť im príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa alebo ich inšpirovať, aby sa v budúcnosti venovali prekladu profesionálne. Každý rok sa do súťaže zapojí približne 3 000 študentov z takmer 700 stredných škôl.
ℹ️ PRED SÚŤAŽOU:
Školy sa musia zaregistrovať na webstránke Juvenes Translatores od 4. septembra do 16. októbra 2023. Výber škôl bude náhodný – počet škôl na členský štát, ktoré sa môžu zúčastniť, zodpovedá počtu kresiel danej krajiny v Európskom parlamente.
ℹ️ DEŇ SÚŤAŽE – 24. november 2023
Vo všetkých krajinách EÚ študenti v rovnaký deň preložia súťažný text pod dozorom svojich pedagógov.
ℹ️ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN V BRUSELI ??
Prekladatelia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad vyhodnotia súťažné preklady a z každej krajiny EÚ vyberú ten najlepší. 27 víťazov získa za odmenu trojdňový zájazd do Bruselu, kde si prevezmú cenu.
ℹ️ Z AKÝCH A DO AKÝCH JAZYKOV MOŽNO PREKLADAŤ?
Súťažiaci si môže zvoliť ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ ??
Podrobnosti a registrácia ?? https://bit.ly/45LD1yA

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku