Kreativita a inovácie v dejinách európskeho umenia

Rok 2009 je v Európskej únii rokom kreativity a inovácií pod heslom „Myslíme, Tvoríme, Inovujeme.“ Má za cieľ rozšíriť povedomie o dôležitosti kreativity a inovácie pre osobný, sociálny a ekonomický rozvoj. A práve k tejto téme bol vyhlasený aj tretí ročník výtvarnej súťaže Informačného centra Europe Direct Senica „ Kreativita inovácie v dejinách európskeho umenia“. Do súťaže sa zapojili základné a základné umelecké školy z Myjavy, Senice, Kútov, Trnavy a Štefanova, ktoré spolu poslali 58 výtvarných prác. Informačné centrum Europe Direct Senica sa v tomto roku rozhodlo udeliť tri ceny autorom výtvarných prác, ktoré najviac vystihovali vyhlásenú tému. Ceny teda putovali Margaréte Petržalkovej a Barbore Švihoríkovej zo Základnej umeleckej školy v Trnave a Patrícii Vajašovej zo Základnej umeleckej školy na Myjave.