Regionálne kolo – Mladý Európan v Senici 2023

Poznáme víťazný tím regionálneho kola Mladý Európan v Senici!

Na prvom mieste sa umiestnilo Gymnázium Malacky, ktorému srdečne gratulujeme. Na druhom mieste sa prebojovalo Gymnázium Jána Hollého Trnava a na tretom mieste sa umiestnila Spojená škola – Gymnázium Jána Bottu Trnava.

Už 18. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan sa konal dnes (17. apríla) v Kultúrnom dome v Senici. Súťaž je zameraná na overenie vedomostí študentov z rôznych oblastí EÚ. Medzi hlavné oblasti pre tento rok patrili: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.  

Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.

Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž je tvorená z troch kôl – 1. kolo súťaže predstavuje písomný vedomostný test, 2. kolo je jazyková krížovka s tajničkou a 3. kolo súťaže je zamerané na obrázkový kvíz z troch oblastí: osobnosti, dominanty, zaujímavosti členských krajín EÚ.  

Jednotlivé víťazné tímy regionálnych kôl postupujú ďalej do finále národného kola. Prechádzajúci rok sa absolútnym víťazom stalo Gymnázium Jána Hollého z Trnavy.