Aká bude Európa 2021

Koronavírus skutočne ovplyvnil veľmi veľa oblastí a taktiež našich aktivít v Informačnom centre Europe Direct Senica. Jednou z nich bola aj naša každoročná výtvarná súťaž Aká bude Európa 2021. V tejto súťaži deti a žiaci môžu kresbou znázorniť, ako si predstavujú nasledujúci rok. Akú majú predstavu, sny, víziu, želania..Tri najlepšie výtvarné práce sú následne použité na predlohu našich vreckových kalendárikov. Autori troch víťazných návrhov pre kalendár 2021 sú Matúš Krčmárik (4r., MŠ Skalité), Amália Bartošová (7r., ZUŠ Šaštín Stráže) a Vanesa Ostrovská (11r., ZUŠ Stará Turá).Ako sme uviedli na začiatku koronavírus ovplyvnil veľmi veľa. Najčastejším motívom výtvarných prác bolo práve želanie detí, aby sa už nemuseli nosiť rúška, aby sme mohli viac cestovať, stretávať sa bez obmedzení s našimi blízkymi a aby sa žiaci mohli vrátiť naspäť do škôl. Deti tiež často prostredníctvom výtvarných prác upozorňovali na meniace sa životné prostredie. Odpadky v prírode, na ulici a vedľa domov… Výtvarná súťaž je vždy plná pozitívnych očakávaní a predstáv na nasledujúci rok z ktorej sa môže inšpirovať každý kto si príde pozrieť našu výstavu do Informačného centra Europe Direct Senica. Tá bude pre verejnosť sprístupnená do konca marca 2021 s rešpektovaním bezpečnostných a hygienických opatrení šíriaceho sa koronavírusu.Do súťaže sa celkovo zapojilo cez 23 škôl s viac ako 300 výtvarnými prácami.