Aká bude Európa 2024 – slávnostné oceňovanie

Vo štvrtok 14. 12. 2023 sme oceňovali víťazov výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2024! 😉👏
Prostredníctvom tejto výtvarnej súťaže sa snažíme nahliadnuť do kreativity detí a vidieť ich predstavy o budúcnosti Európy v nasledujúcom roku. Z výtvarných diel vyžaruje optimizmus a pozitivita. 🖼🎉
Deti nám ukazujú Európu, ktorá je plná šťastných ľudí, radosti, lásky a dobra. Ich diela sú skutočným odrazom toho, čo je dôležité – spoločná radosť a harmónia. ❤️❤️❤️
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 14 škôl z celého Slovenska s viac ako 100 výtvarnými prácami. Hlavným porotcom súťaže je už tradične výtvarník a pedagóg Štefan Orth. ☺️
Ocenení víťazi:
Kategória materské školy
Eliška Bašnárová, 5 r. – MŠ Dr. Clementisa Skalica (EP Hviezdoslavova) – víťazný návrh na kalendárik
Ester Ďuricová, 5 r. – MŠ L. Novomeského Senica (EP J. Kráľa) – ocenená práca
Ondrej Gabriel, 6 r. – MŠ L. Novomeského Senica (EP J. Kráľa) – ocenená práca
Kategória 1. stupeň základných škôl
Zoe Karabová, 6 r. – ZŠsMŠ Trnava (EP Spartakovská) – víťazný návrh na kalendárik
Nikola Branická, 8 r. – ZŠ Martinská Žilina – ocenená práca
Aneta Fajnorová, 7 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca
Hana Čagalová, 8 r. – ZŠ Sadová Senica – ocenená práca
Laura Danielová, 10 r. – ZŠ Sadová Senica – ocenená práca
Kategória 2. stupeň základných škôl
Vivien Fránerová, 14 r. – ZŠ Sadová – víťazný návrh na kalendárik
Emma Hrubšová, 11 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca
Oliver Otrubčák, 10 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca
Simona Kubincová, 15 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca
Žofia Milatová, 7. trieda – ZŠ Martinská Žilina – ocenená práca
Kategória ZUŠ
Júlia Stanová , 11 r. – ZUŠ Stará Turá – víťazný návrh na kalendárik
Alica Pechová, 10 r. – ZUŠ Stará Turá – ocenená práca
Olivia Matulová, 8 r. – ZUŠ Šaštín Stráže – ocenená práca
Tereza Mlichová, 14 r. – ZUŠ Žilina – ocenená práca
Stela Hromeková, 5 r. – ZUŠ Senica – ocenená práca
Hana Čagalová, 8 r. – ZUŠ Senica – ocenená práca
Lucia Beňová, 9 r. – ZUŠ Šaštín Stráže – ocenená práca