Kurz podnikateľských zručností: Rozbeh podnikania (Senica)

Vraví sa, že človek by mal byť pripravený na všetko. Buďte pripravení na rozbeh vášho podnikania! Ako na to? Stačí, ak s nami strávite jeden novembrový týždeň, kedy vás odborníci z praxe oboznámia so základnými podnikateľskými zručnosťami pre ľahší a úspešnejší štart.

REGISTRUJTE SA: https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbeh-podnikania/

DOZVIETE SA
Pondelok 11.11.2019 Marketingové zručnosti
– prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
– ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Utorok 12.11.2019 Obchodné zručnosti
– ako riadiť svoj biznis
– myšlienkové mapy ako spôsob organizovania svojho biznisu

Streda 13.11.2019 Biznis protokol zručnosti
– spoločenský protokol a etiketa v praxi
– osobný image, reprezentácia osoby, firmy
– protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Štvrtok 14.11.2019 Komunikačné zručnosti

– ako sa prezentovať a predať sám seba
– akými zručnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý obchodník/podnikateľ

Piatok 15.11.2019 – Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo
– právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
– ako postupovať pri zakladaní podnikania
– téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

VAŠI LEKTORI SÚ
Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva, zaoceánskych a riečnych plavieb.

Ing. Mária Boťanská – akreditovaná lektorka, ktorá sa po dlhoročných skúsenostiach s psychológiou zákazníkov pri prieskumoch trhu upriamila na oblasť osobnostného rozvoja. Je majiteľkou prieskumnej agentúry, ktorá sa venuje spotrebiteľskému správaniu a HR prieskumom.

JUDr. Mgr. Ing. Martin Valúch, MBA. – odborník na právo a právne činnosti s tým súvisiace. Pôsobí ako riaditeľ Európskeho vzdelávacieho a informačného centra ako aj coach a lektor. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti právneho poradenstva, riadenia a lektorovania.

KEDY

11.11.2019 – 15.11.2019
15:00-19:15 hod.

KDE

Mestský úrad – Informačné centrum Europe Direct Senica
Štefánikova 56
905 25 Senica

KONTAKT
Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí: https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbeh-podnikania/

Ukončenie registrácie: 10.11.2019 do 24:00 h.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY
Účastník musí byť:
fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.