Prihlášky na stáže v EP boli spustené!

Čo všetko musíte splniť, aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu stážistu/ stážistky?

🔞 Musíte mať aspoň 18 rokov.
🎓 Musíte mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia.
2️⃣ Ešte ste nepracovali pre EÚ viac ako dva mesiace.
✅ Ovládať jazyky na požadovanej úrovni

Na stáž sa pritom môžete prihlásiť nielen do Bruselu 👉🏻 https://bit.ly/2yTaOvs, ale napríklad aj do Bratislavy 👉🏻 https://bit.ly/2XMGB9P

📅 Stáž bude prebiehať od októbra 2020 do februára 2021.
⏰ Prihlášku je možné podať do konca júna 2020.