Tréning v Poľsku

Si aktívny a chceš sa naučiť niečo nové? Tak využi šancu a poď na vzdelávací tréning do Poľska.

Termín: 1. – 9. Februára 2018

Účastníci: 
– Mladí aktívni ľudia od 18 rokov,
– Pracovníci s mládežou

CIELE Tréningu:
– Objavovať výzvy a vplyv online-participácie mládeže,
– Rozvíjanie nástrojov mládežníckej participácie online,

Počas tréningového kurzu sa bude:
– analyzovať vplyv nových médií a nástrojov elektronickej účasti na zapojenie mladých ľudí
– výskum o účasti mládeže,
– pripravovať neformálne vzdelávacie aktivity pre formovanie zodpovedných postojov mládeže a občianskej angažovanosti
– rozvíjať a podporovať inovatívne metódy mládežníckej účasti online

Viac informácií na: info@mladiinfo.sk